(THÁNG 8-9 NĂM 2017)
TẠI TP. QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH

☆ Ngày 19 & 20/08/2017 thi chứng chỉ Tin học CNTT cơ bản.
--->>> Nhận hồ sơ và ôn tập từ nay đến hết ngày 09/08
--->>> Hội đồng thi : SỞ GD & ĐT BÌNH ĐỊNH & SỞ TTTT BÌNH ĐỊNH

☆ Ngày 17/09 thi chứng chỉ tiếng Anh B-C. Nhận hồ sơ từ nay đến hết ngày 09/09.

--->>> Hội đồng thi : SỞ GD & ĐT BÌNH ĐỊNH.
☆ Ngày 06/08, 13/08 và 20/08 thi giấy phép lái xe máy A1-A2 tại TP. Quy Nhơn và các huyện. Nhận hồ sơ trước ngày thi 9 ngày. 
☆ Ngày 27/08 thi giấy phép lái xe máy A1-A2 tại huyện Tây Sơn, Bình Định. Nhận hồ sơ trước ngày thi 9 ngày.

--->>> Hội đồng thi: SỞ GTVT BÌNH ĐỊNH
☆ Ngày 24/09 thi chứng chỉ tiếng Anh và Pháp (Chuẩn Châu Âu) A2-B1-B2. Nhận hồ sơ từ nay đến hết ngày 09/09. Đại học Vinh liên kết với Sở GD và ĐT Bình Định tổ chức thi tại TP.Quy Nhơn.
☆ Hỗ trợ làm hồ sơ ôn tập trực tiếp 9 tỉnh Nam Trung Bộ Tây Nguyên (Từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận, Gia Lai, Kontum Đăk-lăk.

☆ Tặng kèm bút viết cho các học viên trong ngày thi.

☆ Hỗ trợ ăn và chỗ ở cho các học viên ở xa có nhu cầu đăng ký trước ngày thi tối thiểu 10 ngày.
☆ Hỗ trợ ôn tập đạt kết quả chỉ 1 lần thi !