----------------------------------------NĂM 2017---------------------------------------

 Kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh B-C (Khóa thi ngày 19/03/2017), chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT cơ bản (Khóa thi ngày 05/03/2017) và Tiếng Anh & Tiếng Pháp A2-B1-B2-C1 (Chuẩn Châu Âu - Đại học Vinh, khóa thi ngày 12/03/2017) đậu 100%. A/C/E học viên đã tham gia khóa thi trên có thể nhận được bằng chính thức sớm nhất khoảng 25-30 ngày kể từ ngày thông báo kết quả.

--------------------------------------NĂM 2016-----------------------------------------

 Kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh B-C (Khóa thi ngày: 27/11/2016, hội đồng thi : SỞ GD & ĐT BÌNH ĐỊNH) đậu 100%. 

 Kết quả thi chứng chỉ Tin học B (Khóa ngày 18/09/2016) và chứng chỉ Ngoại ngữ B-C (Khóa ngày 25/09/2016) đậu 100%, trong đó khá giỏi (Tin B chiếm 99%), 75% khá giỏi (Ngoại ngữ B-C).

 Kết quả thi chứng chỉ Ngoại ngữ A2-B1-B2-C1 (Chuẩn Châu Âu - tiếng Anh & tiếng Pháp) do TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH liên kết với SỞ GD & ĐT BÌNH ĐỊNH tổ chức (Khóa ngày 02/08/2016 và 16/10/2016) đã có chứng chỉ.

 Khóa thi ngày 29/03/2016 (Chứng chỉ Ngoại ngữ B-C), khóa thi ngày 15/05/2016 (Chứng chỉ Tin học B) và khóa thi ngày 29/05/2016 (Chứng chỉ ngoại ngữ B - C) đã có điểm thi. Tỷ lệ đậu 100 %. Loại khá / giỏi (Tin học B) chiếm 97 %.  50 % khá / giỏi ( Chứng chỉ ngoại ngữ B - C). 

 A/C/E đã tham gia thi các khóa trên liên hệ trực tiếp ĐT / HOTLINE : 0989.798.799 để nhận chứng chỉ ./.